ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 30ב

תמלול הטקסט

5 במאי 1931 (נכתב בטעות 1930), שלום לכן בלהה ורוחמה

בלהה יקירה, לא ברור לנו עדיין, יכול היות שנפליג ב 15/5 (= כלומר 10 ימים לאחר מועד המכתב הזה !).

בלהה, לכשתתקבל גלויה זו ואת עדיין לא שלחת את שאר הכסף, אל תשלחי כבר כי אין צורך. את שלושת הדולרים קבלתי, וגם כן כמעט אין צורך בהם. בלהה יקירה, אני מבקשך מאד, סלחי לי על שאני מסבב לך את הראש (= מבלבל לך את הראש) באופן כ"כ נורא. לא בי האשם סתם וגם רוצה אני שתדעי בלהה את האמת הנכונה, אמא אינה אשמה בכלום, היא רק נרגזת היתה וזה הכל. לו ראיתן אותה בכלל וכמה היא עובדת וסובלת.

בכלל, דרושה היתה לנו מאד הרבה מנוחה אך יראנו מפני מכתביך ולא יכולנו כבר לסבול את טרחתכן. יותר טוב היה אולי, לולא התחשבנו עמכן כלל כי מי יודע איך שנסתדר עכשיו.

את עוד חושבת בלהה שאני רציתי לעזוב את האם ? אני מעולם לא חשבתי על דבר שכזה. רק כפי שהזכרתי, שנינו יראנו כבר מפני מכתביכן והוכרחנו לגשת לצעד הקשה בה בשעה שאולי צריכים היינו לנוח יותר, כי דרושה היתה לנו מנוחה לאחר כל מה שעבר עלינו בכלל עד עכשיו.

פ"ש שלום לכלכם, היינה שלום, שלמה

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 30

5 במאי 1931 ולא 1930 כפי שנכתב בטעות.…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 30א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 30ב

תמלול הטקסט 5 במאי 1931 (נכתב בטעות 1930),…