ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34

24 בנובמבר 1934, מכתב בכיוון ההפוך ! ככל הנראה טיוטה למכתב שנוסחו הסופי נשלח.
שלוש שנים ויותר חלפו מאז דרמת ביטול העלייה ארצה, אריה ולטר כותב ברגש רב ואמפתיה לגיסו וחברו הקרוב שלמה פולק בעקבות הנתק המתמשך ביניהם. גם הניסיון הנוכחי, לחתן את שלמה בנישואים פיקטיבים עם ידידתו מרים בוידק (בידיה כבר היה אישור כניסה לא"י) לצורך עלייתם המשותפת, לא צלח. ראו תמלול המכתב בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34

24 בנובמבר 1934, מכתב בכיוון ההפוך ! ככל…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34א

דף שני.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34ב

תמלול המכתב חיפה, 24 בנובמבר 1934, שלום לך…