ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 35ב

תרגום מיידיש

י' סיון תרצ"ה, ביילה יקירה

קיבלתי את מכתבך הקטן שחשבתי שכבר לא אזכה לקבלו כשאני בחיים. איני יכולה לתאר את שמחתי, מאחר שמרוחמה לא קיבלתי כלום. אבל אני צריכה להקשיב לך ולענות לך מיד. אנחנו בריאים ומקווה לשמוע שגם רוחמה בריאה. איני יודעת כיצד אשרוד עד אשר אשמע שרוחמה בריאה, שהיא תכתוב לי מיד. את הנחת שיש לי מבואכם הצפוי קשה לתאר. כמה זמן תארך שמחתי ? הוי, אני כה מצפה לבואכם. הלוואי שאזכה לראותכם, זה נדמה לי כחלום. איזה מזון תקחו עמכם לדרך ? עני לי מיד על שאלותי. את הימים עד הגעתכם אני כבר מתחילה לספור, שנסיעתכם תהיה בשלום ושאזכה כבר לראותכם. אף שהלב שמח, אני מודאגת בגלל רוחמה, שרק יהיה לטובה.

היד רועדת לי משמחה ומצרות, כבר לא תארתי לעצמי שאחיה ואוכל לכתוב לך, הייתי מאד חלשה ושכבתי במיטה 6 שבועות, לא יצאתי לרחוב בכלל אף שהייתי צריכה להכין את הפסח. אני מודה לאל שעוד אזכה לראותכם לפני מותי. אין לי יותר מקום לכתוב, היו בריאים וחזקים וכתבי לי מיד למעה"ש ביילה יקירה.

אמכם האוהבת, שרה

הערה לטקסט

רגע של התרגשות עילאית: מוזכר ביקורה הצפוי של בלהה ובנה בברסטצ'קה !

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 35

י' סיון תרצ"ה, 11 ביוני 1935 (בחותמת), שרה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 35א

צידה השני של הגלויה. ראו תרגום מיידיש והערה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 35ב

תרגום מיידיש י' סיון תרצ"ה, ביילה יקירה קיבלתי…