ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 36

18 באפריל 1936.
ישראל בורטניק, חברו הקרוב של שלמה, לבלהה אחותו של שלמה בא"י. תחזית קודרת על האפשרויות המוגבלות הן ליציאה מפולין כמו גם לכניסה לא"י עבור חברו. מוזכר גם ביקורה של בלהה בברסטצ'קה זמן לא רב קודם לכן. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 36

18 באפריל 1936. ישראל בורטניק, חברו הקרוב של…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 36א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 36ב

תמלול המכתב  ברסטצ'קו, 18 באפריל 1936, שלום רב…