ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39ב

תמלול הטקסט

שלום לך בלהה

בכתבי גלויה זו כעת נזכרתי בגלויה שלי הקודמת, ויוצא אמנם, שאני בדברי הליצנות שלי, דומה ממש לאותו שאמר עליו החכם - ה"שר בשירים על לב רע". תסלחי לי יקירה עבור זה. עוברים ימים קשים עליכם ואני בא בדברי שטות וחומד לצון. אבל הבה נקוה שיעברו ימי הזעם ותשקוט הארץ.

קבלתי כל מה ששלחת ע"י וועלע, תודה רבה לך עבור החולצה החמה, זה דבר בעיתו. אצלנו כעת ירח מאי משונה, יורדים גשמים בלי הפוגות וקר בחוץ כבסתיו. אודה לך גם עבור רצונך לשלוח לי את "הארץ". אבוש להגיד שגם את העיתונות היומית שלנו לא אקרא. ל"חבילת" התודות אצרף גם את זו עבור ה"גליונות". שאלת אותי פעם יקירה לשם מה בקשתי את ה"גליונות". פשוט מאד, לפתע פתאום התחשק לי לראות מה כותב מורי לפנים בירחון הנערך על ידו. יש בלהה, "ואשמח כל כך כאילו דחפו אותי 1000 טיפשים" (= תרגום הביטוי היידי שבמקור ואשר פרושו - צחק או עשה דבר מה בלי סיבה טובה) ובאותם הרגעים מבצבצים ועולים בזכרוני "טובות זכרונות", אזכר אז גם בי. למדן, מורי שנתפרסם בעיקר ע"י "מסדה" שלו, ואני "התלמיד היקר שלך" (= תרגום מיידיש שבמקור), לא קראתי אפילו בזה. אך בכל זאת "זכור אזכרנו עוד". לאחר שנסע ועזב את עירתנו נודע לי מפי אחרים שהייתי חביב על מורה זה היות וחשב אותי למושך בשבט סופרים "ושאני מחסל כישרון מבוזבז" (= תרגום מיידיש שבמקור). זכורני שלזכר עלותו "עשיתי" שיר בשבילו בשם "היכונו לקראת גיבורי הצפון". למה דוקא צפון, אלהים יודע. וודאי איזה ציון של שטח גיאוגרפי בקשר עם רוסיה. עיקר שבדרך כלל אין לחשוד אותי בבקיאות גיאוגרפית ושאר לימודים כגון אלו. תלמיד טוב וחרוץ מעולם לא הייתי, חוץ מזה שהייתי חרזן פרופסיונלי, כלומר, משורר בחסד אביון. (אבא היה מכנה אותי משורר הצרצר, וודאי לזכר הצרצר שב"שירתי" אשר לביאליק).

נו, היי שלום ובריאה, אחשב להוסיף גם כמה מילים לשני ה"תכשיטים", רבי מאיר ורבי לולה. בארי לי, תנאים (= חכמים) יקרים שלי, למה לא הואלתם לענות לי על מה שבקשתיכם בגלויה הקודמת ? למה אתם שחצנים כאלו, "כבר לא מתאים לכם לכתוב לי הארוך, בטלנים שכמותכם ?" (= תרגום מיידיש שבמקור). כתבו יקירי, למה אחשוב עליכם רעה ולמה אחשוד אולי בכשרים. בלהה יקירה, תשלחי לי באם אפשר יהיה כמה בולים בין-לאומיים, אשתדל גם לכתוב לכם. עכשיו יש ברצוני ל"הרביץ" קצת ברוחמה הנכבדה.

שלום רב לגברת מרת רוחמה פוליק !

כותב הטורים האלה הואיל פעם לצרף לגברת כמה מילים בגלויה. וכתיבת כמה מילים, ויהא אפילו מילים מספר, זה לאדון ש. פוליק לאו "מילתא זותרא" (= בארמית, לא דבר קטן). ומרת רוחמה הנ"ל, שלגמרי לא כבדה על העט ות"ל (= תלמוד לומר), יודעת לכתוב "ויש לה מענה לשון טוב" (= תרגום מהמקור ביידיש), למה לא נטתה חסד ולא כתבה מילה ? וכי איך תוכל לא להעריך טרחתו של "כתבא רבא" (= בארמית, כתבן גדול) כמר שלמה ? מקוה שתתקן "והואילי בטובך והיי נחמדה" (= תרגום מהמקור ביידיש) וכתבי משהו לאחרון. מכתבה האחרון של הגברת נתקבל.

פ"ש לאם ולטר (= גילה ולטר, אם בעלה של רוחמה), תמיד אני זוכר שהיא הרבה יותר טקטית וחכמה מאמא שלנו. "אולי את זוכרת איך שהיא היתה מחפשת את ולטר (= בנה, אריה ולטר) כשהיא יוצאת מהבית לפנות בוקר ורצה אחריו עם מעיל לפני נסיעתו.

רוחמה כתבי, שלכן, שלמה

הערות

שלמה מפליא כאן בשימוש וירטואוזי במובאות מהמקורות, בטיבול פתגמים ביידיש ובארמית, באזכורי שירה עברית ובהומור רב ובאירוניה עצמית. עוד תזכורת לכשרון הגדול שגווע לאיטו בחוסר התוחלת של קיומו בגולה.

המשורר יצחק למדן (1897-1954) בעל "מסדה", חתן פרס ישראל, נולד בעיירה מילינוב שבמחוז רובנה בווהלין. לאחר תהפוכות, נדודים וטרגדיה עקובה מדם של מלחמת העולם הראשונה, בא לעיירה ברסטצ'קה ושימש בה מורה לעברית ומדריך בתנועת הנוער של "החלוץ". ב 1920 עלה ארצה ומשנת 1933 החל לערוך ולהוציא לאור את כתב העת הספרותי "גליונות" שהפך לגולת הכותרת של מפעלו הספרותי.

ובעניין אחר לגמרי: יש לשים לב כי אף ששלמה מוסר פריסת שלום ומכביר בדברי הערכה לגב' גילה ולטר, חמותה של רוחמה אחותו, אין הוא עושה זאת, לא כאן ולא בכל מקום אחר, ביחס לאריה ולטר בנה, בעלה של אחותו, ובעבר חבר נעוריו הקרוב ביותר. אין זאת כי "חתול שחור" עבר בין השניים זה מכבר וכפי שאף הובהר קודם לכן בתעוד.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39

9 במאי 1938 (בחותמת הדואר). שלמה כותב לאחיותיו,…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39א

הטקסט מצידה השני של הגלויה.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39ב

תמלול הטקסט שלום לך בלהה בכתבי גלויה זו…