ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41א

טעות ברישום התאריך: צ"ל י"ז שבט תרצ"ט ולא צ"ח, חותמת הדואר בחזית מיום 7 בפברואר 1939 מאשרת זאת.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41

7 בפברואר 1939 (בחותמת הדואר). עדות כתובה אחרונה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41א

טעות ברישום התאריך: צ"ל י"ז שבט תרצ"ט ולא…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41ב

תרגום ותמלול המכתב תמלול דבריו האחרונים של שלמה…