ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41ב

תרגום ותמלול המכתב

תמלול דבריו האחרונים של שלמה

שלום לך בלהה יקירה

מכתבך מי"ב טבת בצרוף הכסף קבלנו, אל תדאגי. עד עכשיו עוד לא ארעה שום תקלה במשלוח הכסף. לפי מכתבך מכיר אני בלהה יקירה שאני צריך לבקש סליחה על מכתבי האחרון אליך ואולי נכון וישר עשית שלגמרי לא ענית עליו. גם מה שכתבתי ובקשתי במכתב ההוא האחרון הוא לא יותר מבטלה רבה. שעות העצבים בה מתוחים ואין אדם בטוח בחייו ואני מקשקש ומטריח בדברי הבאי. סלחי לי בלהה יקירה. עני לי רק אם קבלת את המכתב האחרון. לו התבוננת בי מקרוב ולא ארית אותי בחיי יום יום לא היית אפילו מזכירה את שמי ולא עוד להתעניין בי. לו ראית את העצלות נפש, וטוב שאיני נמצא במחיצתכם וטובכם.

היי שלום הלהה יקירה, שלום למאיר וללולקה, מי יתן ותגמר כבר "הרומנטיקה האיומה" של "היד האחת מחזיקה במלאכה והשניה בשלח". (ומכאן במהופך) די כבר ברומנטיקת אימים זו הנמשכת זו כבר שנה שלישית (= היינו, "המאורעות" בא"י).

היו שלום כולכם וכתבנה לעיתים תכופות, שלום לרוחמה ולילדים. מובן שאין לי מה לכתוב לה לחוד, שלום לכן וכתובנה, שלכן, שלמה.

תרגום מיידיש של דברי שרה פייגה לבנותיה

י"ז שבט תרצ"ח (צ"ל תרצ"ט), ביילה אהובה ורוחמה אהובה

ראשית מודה אני על מכתבכן ועל כי אתן בריאות. שהאל יתן ואשמע שאתם חיים ובריאים וזאת בגלל שאינכן כותבות לעיתים תכופות. עם מי אתן מתחשבנות ? אמת, גם אני לא כותבת תכופות, וכי מה אני יכולה לכתוב, על זקנתי ? אני בטוחה שאתן יודעות אודות הכל. אצלי אחרי שדאגה אחת הולכת, באה שניה במקומה. כתבת לי שזיסל בקרה אצלך, בתל אביב אין שום גמנסיה ואני מאד מודאגת בגללה. אחרי שתכתבו לי מיד אענה לכן. ביילה, את יכולה לכתוב גם מבלי לשלוח כסף. רוחמה, נדמה לי שאת כועסת עלי ובגלל זה את לא כותבת לי תכופות. אני מבקשת שוב, כתבו לי אודות הכל ואודות הילדים, שיהיו בריאים. ביילה, אני לא מבינה מדוע את כותבת שאתן כמה פרוטות לשלמה, נו, שיהיה כך.

היו כולכם בריאים, מאמכם האוהבת, שרה. רוחמה, מסרי פ"ש לחותנת שלך.

הערות לטקסט

עד הרגע האחרון אין שלמה מזכיר ולו במילה את חבר נעוריו הטוב והקרוב, בעלה של רוחמה אחותו, אריה ולטר. כאן פריסת שלום לרוחמה וילדיה אבל דבר לא לבעלה/אבי ילדיה. אין ספק שמצב הדברים הזה לאורך שנים היה כצל שהעיב גם על יחסיו עם אחותו, והסבר מובהק לכך אין.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41

7 בפברואר 1939 (בחותמת הדואר). עדות כתובה אחרונה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41א

טעות ברישום התאריך: צ"ל י"ז שבט תרצ"ט ולא…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 41ב

תרגום ותמלול המכתב תמלול דבריו האחרונים של שלמה…