ברסטצ'קה המסע הציוני 18

18 בדצמבר 1927, הצגה של ילדי ביה"ס "תרבות".
אפשר שהמחזה "בן היאור" הוא עפ"י איתמר בן אב"י. עומדים מימין: שרה קליבנר, פנינה שליין, אסתר רדר, תמר גלקין, חיה פרשטוט. בשורת הביניים: גיטל סירקיס, המורה מ. שוסטר, בלומה ביקמן. למטה: א. גורינשטיין, אליעזר לרר. התמונה מופיעה גם בעמ' 311 בספר הזיכרון לעיירה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 18

18 בדצמבר 1927, הצגה של ילדי ביה"ס "תרבות".…

ברסטצ'קה המסע הציוני 18א

על גב התמונה, ברכת אליעזר לרר לאחותו חליה…