ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 10א

שלמה פולק בטקסט המרכזי - קטן, צפוף ויעיל כתמיד.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 10

13 בנובמבר 1927, שוב פולק וסקולסקי כותבים לוולטר.…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 10א

שלמה פולק בטקסט המרכזי – קטן, צפוף ויעיל…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 10ב

תמלול הטקסט דברי שלמה פולק 13 בנובמבר 1927…