ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12

27 בפברואר 1928, אברהם סקולסקי לאריה ולטר. הפעם…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12ב

תמלול הטקסט 27 בפברואר 1928, שלום לך ולטר…