ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 6

מכתב אחרון שוב מהעיירה: "ברסטצ'קו, 23 בינואר 1933".

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 6

מכתב אחרון שוב מהעיירה: "ברסטצ'קו, 23 בינואר 1933".

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 6א

דף שני.

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 6ב

תמלול המכתב ברסטצ'קו, 23 בינואר 1933, לרחל שלי…