ברסטצ'קה מראות בעיירה 4

אודות הגשרים שעל הסטיר, מתוך ספר הזיכרון לעיירה, עמ' 222:
עפ"י התאור שעל גב התמונה, גשר זה הוביל ל"פאלאץ" כלומר לארמון הנסיכים הפולנים, וכמתואר בספר: "ויש גשר לחצר של הגראף שרק יחידי סגולה זכו להלך בו ....".

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מראות בעיירה 4

אודות הגשרים שעל הסטיר, מתוך ספר הזיכרון לעיירה,…

ברסטצ'קה מראות בעיירה 4א

על גב התמונה: צולם ב 12 באוגוסט 1930…