ברסטצ'קה מראות בעיירה 6א

על גב התמונה" "בנחל על הבולניה" ועל כך כותבת רחל לרר בספר הזיכרון לעיירה, בעמ' 222: "בולניה" הוא החוף שבו אפיקו של נהר הסטיר הוא הרחב ביותר. החוף יפה מאד לרחצה אבל ככל שמתרחקים ממנו מעמיקים המים ורק שחיינים מעולים באמת מגיעים לצידו השני .... וישנו חוף רחצה אחד לגברים ובמרחק מה ממנו - לנשים.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מראות בעיירה 6

טבילה בנהר בסוף השבוע, יום ראשון, 22 באוגוסט…

ברסטצ'קה מראות בעיירה 6א

על גב התמונה" "בנחל על הבולניה" ועל כך…