ברסטצ'קה משפחת לרר 1

1925, פורטרט משפחתי (מורחב).
בימים שלפני עלייתה לא"י, חליה לרר יושבת שלישית משמאל, חיה לרר (אשת חיים אחיה) אוחזת בידה, חנה לרר (בארץ בכפר ויתקין, רוזין לאחר נישואיה) ראשונה משמאל ואסתר פולק (בארץ בחיפה) חמישית משמאל. גור אריה לרר עומד שני מימין, צומעל (רוחל) אטינגר רביעית, חיים לרר חמישי וישראל לרר שביעי. פרטים נוספים בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 1

1925, פורטרט משפחתי (מורחב). בימים שלפני עלייתה לא"י,…

ברסטצ'קה משפחת לרר 1א

משפחת לרר ההורים, שמואל (יליד 1872) ורחל לבית…