ברסטצ'קה משפחת לרר 16א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 16

16 בנובמבר 1925, פייגה לרר כותבת לחליה ב"חבורת…

ברסטצ'קה משפחת לרר 16א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 16ב

תמלול הטקסט כ"ט חשון (תרפ"ו), שלום רב לך…