ברסטצ'קה משפחת לרר 18

4 בדצמבר 1925, ישראל לרר כותב לאחותו ב"קבוצת הדרום" בנס ציונה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 18

4 בדצמבר 1925, ישראל לרר כותב לאחותו ב"קבוצת…

ברסטצ'קה משפחת לרר 18א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 18ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, יום 4 בדצמבר 1925, אחות…