ברסטצ'קה משפחת לרר 24ב

תמלול הטקסט

ברסטצ'קה, 24 בפברואר 1926, יום י"א באדר.

שלום רב לך חליה חביבתי !

באמת אגיד לך שאין לי מה לכתוב לך. שום חדשות לא נתוספו עדיין אצלנו אבל מפני שעברו יותר משלושה שבועות שלא כתבנו לך כלום, מוצא אני עכשיו לנחוץ לכתוב לך כמה מילים. בודאי כבר קיבלת פ"ש מאתנו על ידי חיים ברגר. אצלנו הכל באופן הכי טוב, כולנו בריאים ושלמים. המצב הכלכלי הוטב אצלנו הרבה. אמנו היקרה כבר לקחה אריג על בגדים בשביל הילדים. גם אני לקחתי בשבילי אריג טוב על בגד בעד 4.50 דולר מטר, ועוד דברים קטנים קנינו הביתה.

אתמול נסעה מאתנו צ'רנה טורצ'ניוק, חפצנו לשלוח לך על ידה דבר מה אבל לא ידענו מה חסר לך ומה יותר נחוץ לך. כתבי לנו מה חסר לך, אל תתבישי, מפני שאנחנו יודעים פה את המצב הארצי-ישראלי כמו את שם. כתבי אזי נשלח לך מפני שעוד כמה שבועות יסעו מאתנו משה לינסק, אסתר רבקה (?) ועטיל בוידיק.

אגמור כבר, יותר אין לי מה להוסיף. פ"ש לך מכל אנשי ביתנו. פ"ש מחיים וחיה ואסתר הקטנה, מכל הקרובים, החברים/ות שלום. שלך, גור אריה.

ומעברה השני של הגלויה, דיווח של ארבעת ילדי לרר הצעירים:

פר"ש (= פריסת שלום) ממני אליעזר.

הנה לפני שבוע קבלנו את התעודות. אנכי ואליעזר קבלנו הכל טוב מאד, וגם ללאה היתה תעודה טובה, שלושה טובים והשאר טוב מאד. היי שלום, ממני אחיך נפתלי.

פ"ש ממני, ישראל.

הערות

"בודאי כבר קבלת פריסת שלום מאתנו על ידי חיים ברגר". כחצי שנה לאחר עלייתה של חליה ארצה, עולה גם חיים ברגר. לימים הוא יהיה בעלה.

צ'רנה טורצ'ניוק, ככל הידוע בארץ בחיפה, משה לינסק, בארץ במושב רשפון ועטיל בוידיק (= אסתר בוידק), היא אחות מרים אשתו.

ניכר עפ"י הדברים, גם אם בתמצית, כי מצבה הכלכלי של המשפחה "הוטב בהרבה" וכמשתמע אף מדיווחים קודמים, אבי המשפחה שמואל ושני בנין הבוגרים חיים וגור אריה, עושים חיל במסחר. יחד עם זאת, קניית אריגים לצורך תפירת ביגוד לילדי המשפחה, אינה דבר של מה בכך אלא ארוע חגיגי במידה רבה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 24

י"א באדר תרפ"ו (24 בפברואר 1926), ציון יום…

ברסטצ'קה משפחת לרר 24א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 24ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 24 בפברואר 1926, יום י"א…