ברסטצ'קה משפחת לרר 3

1922, חליה בת ה 16, משמאל, עם חברותיה ללימודים בלודמיר. בין מלחמות העולם פעל בלודמיר בי"ס למלאכה מרשת "אורט" והתרכזו בו תלמידים ותלמידות מרחבי ווהלין. היו בו שתי מחלקות, תפירה לבנות ונגרות לבנים.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 3

1922, חליה בת ה 16, משמאל, עם חברותיה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 3א

כותבת חליה על גב התמונה: "תמונה שהצטלמתי בלודמיר…

ברסטצ'קה משפחת לרר 3ב

עדות נוספת מהתקופה בלודמיר בברכת שנה טובה זו:…