ברסטצ'קה משפחת לרר 40א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 40

26 ביוני 1929, ישראל לרר כותב לאחותו.

ברסטצ'קה משפחת לרר 40א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 40ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, יום 26 ביוני (1929), שלום…