ברסטצ'קה משפחת לרר 51א

על גב התמונה:
14 בספטמבר 1935, "לזכרון לחליה היקרה מאת יהודית". כמו אמו של בעלה, גם יהודית היא בת למשפחת ניימן מהעיירה הורוכוב, כך שלמעשה, היא ונפתלי הינם בני דודים. השניים נספו בשואה. לפי התאריך, התמונה נתנה לחליה בעת ביקורה בפולין.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 51

יהודית לבית ניימן, אשת נפתלי לרר. נפתלי בוחר…

ברסטצ'קה משפחת לרר 51א

על גב התמונה: 14 בספטמבר 1935, "לזכרון לחליה…