ברסטצ'קה משפחת לרר 58

20 במרץ 1940, ישראל לרר כותב לאחותו. ראו תרגום הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 58

20 במרץ 1940, ישראל לרר כותב לאחותו. ראו…

ברסטצ'קה משפחת לרר 58א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה משפחת לרר 58ב

תרגום מיידיש 20 במרץ (1940, עפ"י חותמת הדואר),…