ברסטצ'קה משפחת לרר 8א

הקדשה על גב התמונה.
"לזכרון נצח לאחותי חליה מאת צומעל העטינגער, 16 ביוני 1925, הורוכוב". "אחותי" היא צורת פניה מקובלת, ממש כבימינו ! לחברת נפש קרובה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 8

רוחל (צומעל) אטינגר (העטינגער) מהורוכוב, חברתה הקרובה של…

ברסטצ'קה משפחת לרר 8א

הקדשה על גב התמונה. "לזכרון נצח לאחותי חליה…