ברסטצ'קה משפחת לרר 8

רוחל (צומעל) אטינגר (העטינגער) מהורוכוב, חברתה הקרובה של חליה, נתנה לה תמונה זו למזכרת ערב עלייתה של חליה לארץ ישראל. צומעל נספתה בשואה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 8

רוחל (צומעל) אטינגר (העטינגער) מהורוכוב, חברתה הקרובה של…

ברסטצ'קה משפחת לרר 8א

הקדשה על גב התמונה. "לזכרון נצח לאחותי חליה…