ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 9א

ניו יורק, 16 במאי 1921.
בהודעה קצרה על ניר המכתבים של האחים פרידמן, יצרני שמלות, מרחוב גרנד בניו יורק, מתאם אברהם מונדריש עם דודו בנימין ולטר בברסטצ'קה את הגירת בני המשפחה לארה"ב. ראו תרגום הטקסט מיידיש והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 9

האחים יטה ואברהם מונדריש, ניו יורק, 1914 בקרוב.…

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 9א

ניו יורק, 16 במאי 1921. בהודעה קצרה על…

ברסטצ'קה מש' ולטר ורזניק 9ב

תרגום מיידיש ניו יורק, 16 במאי 1921 אני…
error: Alert: Content selection is disabled!!