גליציה המזרחית נדבורנה משפחת רוזנקרנץ דאקס 1

ישראל רוזנקרנץ (לימים ורדי-זר) ופרידזיה דאקס שני ושלישית משמאל מאחור. אף שהם בני אותו גיל בקרוב, היא גדלה בנדבורנה והוא בכפר פניוב הסמוך, ומין הסתם המשפחות הכירו זו את זו, הקשר ביניהם העמיק בתקופת לימודים משותפת בגמנסיה העברית בסטניסלבוב.