גליציה המזרחית קאלוש 2

"השומר הצעיר", מוניו מימין, נעמי למעלה מוניו ונעמי הכירו בקאלוש. עלו ארצה והקימו את ביתם ומשפחתם בניר דוד. מאוחר יותר התגרשו.

מידע-נוסף2

גליציה המזרחית קאלוש 2

"השומר הצעיר", מוניו מימין, נעמי למעלה מוניו ונעמי…

גליציה המזרחית קאלוש 2א

כיתוב ראשון: קאלוש, 16.8.1933

גליציה המזרחית קאלוש 2ב

כיתוב שני: למטה: "ברושניוב 14.10.1933". ישוב חרושתי זה…