הבריחה מפולין דוד מלר 14

שטר כסף של 5 מארק מגטו לודז', 1940.
זהו שטר מסדרת שטרות שהוצאו בגטו לודז' על ידי היודנראט. הם הודפסו בדפוס של מרדכי רומקובסקי שהיה גם מפקד היודנראט. בראש השטרות נכתב "קבלה" במקום "שטרי כסף" כמקובל. ידוע שנעשו גם זיופים רבים לשטרות הללו.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין דוד מלר 14

שטר כסף של 5 מארק מגטו לודז', 1940.…

הבריחה מפולין דוד מלר 14א

ועוד השטר היהודי: עם כניסתם לגטו, נאלצו היהודים…

הבריחה מפולין דוד מלר 14ב

על תפקידה המרכזי של העיר לודז' בדרכה של…
error: Alert: Content selection is disabled!!