הבריחה מפולין דוד מלר 19א

על גב התמונה:

ALWAYS REMEMBER THE TIME YOU HAVE SPENT AT THE ESPLANADE.

חתומה FREDA IZEN, תאריך 30 באוגוסט 1945.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין דוד מלר 19

מזכרת מהוועידה במלון "אספלנייד" בלונדון. הקדשת פרידה אייזן…

הבריחה מפולין דוד מלר 19א

על גב התמונה: ALWAYS REMEMBER THE TIME YOU…

הבריחה מפולין דוד מלר 19ב

הכינוס הציוני העולמי, לונדון, אוגוסט 1945 בכינוס הציוני…