הבריחה מפולין ישראל רידלניק 22א

הקדשה על גב התמונה:
"קודבה, לזיכרון נצח של החבר יהושוע, 13 בנובמבר 1946". יהושע לא זוהה בשם משפחתו גם בתעוד הרשמי של פעילי "הבריחה" אלא רק עפ"י תפקידו בארגון.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 22

יהושע "הנהג".

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 22א

הקדשה על גב התמונה: "קודבה, לזיכרון נצח של…
error: Alert: Content selection is disabled!!