הבריחה מפולין ישראל רידלניק 24א

על גב התמונה:
"לחבר עם בקשה לזכור אותי, יוזק יידבאב, 3 בפברואר 1947". עפ"י החותמת התמונה צולמה בלודז' ואולם החותמת במרכז "לינץ 1946" יידבאב היה פעיל הנקודה בשטטין וכמו רידלניק, עבר לאוסטריה בסוף 1946 / ראשית 1947.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 24

יוזק יידבאב (יוסף ידוב), פעיל הנקודה בשטטין. איש…

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 24א

על גב התמונה: "לחבר עם בקשה לזכור אותי,…