הבריחה מפולין ישראל רידלניק 3

תמונת מזכרת לישראל מחבר.
עפ"י ההקדשה על גבה של התמונה, אפשר שמדובר באחד מחניכיו של רידלניק בקן "השומר הצעיר" בוורשה אשר ניצל עימו ובגלות בברית המועצות כמוהו.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 3

תמונת מזכרת לישראל מחבר. עפ"י ההקדשה על גבה…

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 3א

הקדשה לישראל על גב התמונה: "למדריכי החביב מאת…