הבריחה מפולין ישראל רידלניק 4א

הקדשה ברוסית על גב התמונה:
"למרי ( היא מרים) ממאשה (סיבשרייב ?)".

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 4

חברה בברה"מ בתמונת פרידה ממרים רידלניק.

הבריחה מפולין ישראל רידלניק 4א

הקדשה ברוסית על גב התמונה: "למרי ( היא…