הגנה נוטרים 1א

דברים ממצים על הקמת משטרת הישובים העבריים.
מתוך מאמרה של ריקה יצחקי-הראל "חיל הנוטרים ומשטרת הישובים העבריים בשנים 1936-1945" בתוך "משטרת ארץ ישראל, עיונים בתולדות המשטרה בתקופת המנדט" (כרך י"ד בבטאון "עלי זית וחרב") בעריכת ניר מן.

מידע-נוסף2

הגנה נוטרים 1

כפר אז"ר 1943, ראשית השרות בנוטרות ! בגלל…

הגנה נוטרים 1א

דברים ממצים על הקמת משטרת הישובים העבריים. מתוך…

הגנה נוטרים 1ב

המשך.
error: תוכן זה מוגן - זכויות יוצרים