ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17

תמלול מכתב דוד בן צבי ל"מרכז החקלאי" (המכתב המקורי בארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון).

הר הכרמל, י"ח כסלו תרפ"ב (הוא 19 בדצמבר 1921).

לחברי המרכז החקלאי שלום !

אחרי שבא חברנו מנשה יתום ומסר לנו את החלטת המחלקה להתישבות בדבר גורל רושמיה השנה  (שם עבדו בה 15 איש), נהיתה כאן שאלת העבודה וסידורה חמורה מאד ומשום זה נחוצה כעת התערבותכם הדחופה בעניני המקום. אנו יכולים להתקשר לרושמיה רק בתנאי אם תינתן לנו היכולת להעביר אלינו תיכף אנשי קב' גרודנא ואם כל העבודה תימסר לרשותנו. אם הדבר הזה הנהו מן הנמנע מפאת חסר עבודה לאנשים הנמצאים על הכרמל מזמן, אין אנו רואים בשבילנו שום יכולת לקבל על עצמו איזה התקשרות שהיא. הדבר הזה דורש פתרון מידי. עונת העבודה לשנה החדשה הנה כעת בעצם תקפה ואם לא יגמר סדור העבודה על המקום, לא תהי אפשרות להוציא השנה לפועל את הנקודות הנחוצות ביותר. אנו דורשים, איפוא, מהמרכז שיבוא בעצמו הנה וימהר לגמור את הסידור על המקום.

בברכת חברים, ד. בן צבי, קב' הכרמת ג'

הערות לטקסט:

"קבוצת גרודנא" (= גרודנה), קבוצת העבודה מיסודה של תנועת "החלוץ" בפולין.

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17

תמלול מכתב דוד בן צבי ל"מרכז החקלאי" (המכתב…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17א

תמלול מכתב ועד פועלי הכרמל מיום י"ט כסלו…
error: Alert: Content selection is disabled!!