ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17א

תמלול מכתב ועד פועלי הכרמל מיום י"ט כסלו תרפ"ב (20 בדצמבר 1921). המכתב המקורי בארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון.

לכבוד המרכז של הסתדרות הפועלים החקלאיים, יפו, חברים נכבדים,

בתשובה על מכתבכם ניום ט"ו חודש זה שבו אתם מודיעים לנו על דבר החלטת המחלקה לחקלאות לצמצם את העבודה ברושמיה בגבולות 15 איש, הננו מודיעים לכם, אחרי שדנו על תוכן המכתב באספה כללית. הוחלט, מכיוון שתכנית העבודה ברושמיה היא רק לשנה, שקיבוץ הפועלים הנמצא על הכרמל מתקשר לשנה עם המחלקה לחקלאות לפי התכנית שעובדה בהשתתפות בא כח המרכז, ואנו פונים אליכם לאשר את החלטתנו בכדי שנוכל לסדר את העניינים עם המחלקה לחקלאות.

בא כח המחלקה לחקלאות, האדון ווייץ, שבא לסדר את העבודה, קבע לנו חמישה ימים זמן בשביל להגיש לו רשימה מאושרת מהפועלים המקבלים עליהם את העבודה ברושמיה. כמו כן, הננו מודיעים לכם שקבוצת "רושמיה" הסתלקה מהאחריות בעד העבודה ברושמיה. היות שלפי התכנית החדשה תהיה עבודה רק ל 15 איש, אנו מעירים את תשומת לבכם בייתר תוקף לזה שרבים ישארו בלי עבודה ועליכם לסדר שייתר העבודות שישנן על הכרמל בידי בודדים, תעבורנה לידי הקיבוץ המסודר.

בכבוד רב ובברכת חברים לעבודה, בשם ועד פועלי הכרמל, א. פרידמן, מ. יתום

מידע-נוסף2

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17

תמלול מכתב דוד בן צבי ל"מרכז החקלאי" (המכתב…

ההתישבות החלוצית בוואדי רושמיה שבכרמל 17א

תמלול מכתב ועד פועלי הכרמל מיום י"ט כסלו…
error: Alert: Content selection is disabled!!