הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2

2.8.1935
הרובנאי חיים גולן מוסיף שחיי ההכשרה הקשים לא ממש הכשירו את הצעירים למצפה להם בארץ ישראל אלא, בעיקר, לחיים תחת קשיים. חברת ההכשרה, אחותו של ניסן חמרה, שעבדה במפעל לנרות, נשרפה למות בדלקה שפרצה במפעל.

מידע-נוסף2

הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2

2.8.1935 הרובנאי חיים גולן מוסיף שחיי ההכשרה הקשים…

הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2א