הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2

2 באוגוסט 1935. חיים גולן, איש "השומר הצעיר" בן רובנה, מוסיף ואומר לי שחיי ההכשרה הקשים לא ממש הכינו את הצעירים והצעירות הללו למצפה להם בארץ ישראל אלא, בעיקר, לחיים תחת קשיים. חברת ההכשרה, אחותו של ניסן חמרה, שעבדה במפעל לנרות, נשרפה למות בדלקה שפרצה במפעל.

מידע-נוסף2

הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2

2 באוגוסט 1935. חיים גולן, איש "השומר הצעיר"…

הכשרת ביאליסטוק גרעין עמל 2א

גב התמונה.
error: Alert: Content selection is disabled!!