הכשרת טרנוב שמעון ספרא 4א

על גב התמונה:
8 בנובמבר 1935, חנוכת ה"דגל" של הנוער הציוני בטרנוב. "הנוער הציוני" היתה תנועת נוער של הזרם המרכזי בציונות אשר הוקמה ב 1931. מראשיתה היא התרחקה במודע מזהות פוליטית כלשהיא ודגלה בהומניזם ולאומיות אנטי-מרקסיסטית וכינון מדינת סעד מתוקנת.

מידע-נוסף2

הכשרת טרנוב שמעון ספרא 4

8 בנובמבר 1935. ברור שכאן ארוע יוצא דופן…

הכשרת טרנוב שמעון ספרא 4א

על גב התמונה: 8 בנובמבר 1935, חנוכת ה"דגל"…