הכשרת קובל 1א

ביידיש, פרידה מחברים העולים ארצה:
"לפני נסיעתם של 15 עולים מקיבוץ קלוסובה בקובל, 26 בנובמבר 1932". הפלוגה בקובל היתה מהגדולות שב"גוש קלוסובה" ובזמני השיא חיו בה 120 צעירים וצעירות.

מידע-נוסף2

הכשרת קובל 1

קיבוץ הכשרה של תנועת "החלוץ" בקובל, 1932. קיבוצי…

הכשרת קובל 1א

ביידיש, פרידה מחברים העולים ארצה: "לפני נסיעתם של…