הכשרת קובל 9

1934, ברחוב בקובל.
יעקב נסצקי משמאל, אסתר רדר (לימים נסצקי) ואליהו ויכה. ויכה יליד 1909, עלה ארצה ב 1937, הקים את ביתו ומשפחתו בקבוץ אשדות יעקב איחוד, נפטר בשנת 2000.

מידע-נוסף2

הכשרת קובל 9

1934, ברחוב בקובל. יעקב נסצקי משמאל, אסתר רדר…

הכשרת קובל 9א

סיכום פעילותם בהכשרה שכתבו אסתר ויעקב. אסתר (לבית…