הכשרת קורץ 2א

הקדשה על גב התמונה:
קבוץ קלוסובה, פלוגה בקורץ. למזכרת נצח לח' פנחס קליינר ביום היותנו בפלוגתנו. אני מאחל להתראות בקרוב בארצנו, ארץ ישראל הציונית סוציאליסטית, א"י העובדת. מאת ישראל.

מידע-נוסף2

הכשרת קורץ 2

החלוצים הנפלאים, 14 בנים ו 8 בנות !

הכשרת קורץ 2א

הקדשה על גב התמונה: קבוץ קלוסובה, פלוגה בקורץ.…