הכשרת קורץ 4

על חיי היום יום הקשים מנשוא בהכשרה.
כותבת בת ההכשרה, החלוצה בת ציון שושני (טורצ'ניוק), ב"ספר קלוסובה, קיבוץ חוצבי האבנים ע"ש יוסף טרומפלדור בקלוסובה ופלוגותיו", הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, תשל"ח. בת ציון, ילידת 1915, נערה אך בת 17 בהגיעה להכשרה, עלתה ארצה ב 1935.

מידע-נוסף2

הכשרת קורץ 4

על חיי היום יום הקשים מנשוא בהכשרה. כותבת…

הכשרת קורץ 4א

דף שני.

הכשרת קורץ 4ב

בת-ציון שושני (טורצ'ניוק), בית השיטה, 1959.