הכשרת קלוסוב 1

"קיבוץ חוצבי האבנים בקלוסובה, 25 באוקטובר 1933".
לדברי ידידתי, בת העיירה קלוסוב, ניצולת השואה, טובה קופליק, המבנה שברקע הוא המחסן שהשכירו לחברי הקבוץ אריה לייב שפירא ואשתו בתיה. הוא היה לדבריה יהודי נרגן והיא הכירה אותו היטב מכיוון שבתו, רחל, היתה חברה טובה של אמא שלה. פנחס קליינר ועטל בט, לימים בעל ואשה (באדיבות משפחתם התמונות), בשורה שלפני העליונה, רביעי וחמישית מימין.

מידע-נוסף2

הכשרת קלוסוב 1

"קיבוץ חוצבי האבנים בקלוסובה, 25 באוקטובר 1933". לדברי…

הכשרת קלוסוב 1א

גב התמונה. "מזכרת נצח" מקבוץ ההכשרה של הסתדרות…