הכשרת קלוסוב 6ג

מאמרה של גילה סלוצקי (טורקוביץ).
סלוצקי היא אחות אימה של טובה קופליק אשר מסרה לי מידע רב ערך אודות ילדותה בקלוסוב.

מידע-נוסף2

הכשרת קלוסוב 6

מתוך: "ספר קלוסובה" – קיבוץ חוצבי האבנים ע"ש…

הכשרת קלוסוב 6א

המשך.

הכשרת קלוסוב 6ב

מאמרו של אבן זוהר פורסם לראשונה ב: "ספר…

הכשרת קלוסוב 6ג

מאמרה של גילה סלוצקי (טורקוביץ). סלוצקי היא אחות…