בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 10

"קבוץ" ניימצ'ה, פעילות עם צעירים ניצולי שואה.
ניימצ'ה היא עיר שדה סמוכה לרייכבאך בשלזיה תחתית. ילדים ניצולי שואה ממקומות שונים רוכזו כאן תחת חסותם של המדריכים, פעילי העליה של "גורדוניה", ואיתם גם יצאו למסע ארוך לעבר חופי ההפלגה באיטליה.