בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 5א

על העיר ביטום כציון דרך מרכזי בדרכם של הפליטים והניצולים

ביטום הסמוכה לקטוביץ', במחוז שלזיה בדרומה של פולין, על אם הדרך  בין ורוצלב לקרקוב. מרבית אזורי שלזיה היו בתחומה של גרמניה טרם מלחמת העולם ואולם אזור קטוביץ' עצמו היה בתחומה של פולין.

ב 6 ביולי 1945 נחתם כאמור במוסקבה הסכם ה"רפטריאציה" בין ממשלות רוסיה ופולין, הסכם שאיפשר לאזרחים פולנים שהיו בגלות כפויה בברית המועצות בזמן המלחמה, לשוב לארצם. צבי, יליד העיירה ברזנה, בתחומי פולין בתקופה שבין מלחמות העולם, נמנה כמובן על בעלי זכות זו. באותם ימים ביטום משמשת תחנת מעבר מרכזית לפליטים הללו, כמו גם לפרטיזנים וליהודים שפעלו ומצאו מחסה ביערות במהלך המלחמה.

העיר שימשה כיעד, בין הייתר, כי מטרתם של הפליטים הללו, בראש ובראשונה, היתה להתרחק ככל האפשר מגבולות ברית המועצות ומהגוש הסובייטי בכלל, בדרך למחנות העקורים באוסטריה, גרמניה ואיטליה, שם כבר יוכלו לכוון, בדרך של בחירה חופשית ! אל יעדי ההגירה הסופיים שלהם, בין אם לארץ ישראל או לארה"ב, קנדה, אוסטרליה ארגנטינה וכו'.

כמו שנוכל להתרשם מתמונות ההפגנות בעיר בהמשך כאן ומעדויות רבות נוספות בתעוד בכלל, העיר היתה למוקד התארגנות ופעילות ציונית ספונטנית, גדולה ונחושה להגשמת שאיפתם של הניצולים, לא רק להסרת הגבלות העליה לארץ ישראל שהטילו הבריטים אלא למען הקמתה של מדינה יהודית בא"י לאלתר.

כפי שנראה בהמשך, התחנה הבאה בדרכם זו של הניצולים אחרי ביטום היתה העיר לודז'.

מידע-נוסף2

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 5

התחנה הבאה: העיר ביטום הסמוכה לקטוביץ'. בעת הפגנה…

בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 5א

על העיר ביטום כציון דרך מרכזי בדרכם של…