הספר ביזת הרכוש הערבי במלחמת העצמאות מאת אדם רז

ספרו המעמיק של ההסטוריון אדם רז מציג נכוחה את העובדות הלא-פופולריות ואת ההשלכות הממאירות של ביזה, גרוש והרס משולחי-רסן על דמותם של צבא וחברה, אף אם במלחמה "צודקת".
"עקבות - המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני" והוצאת "כרמל", ירושלים, תש"ף/ 2020.