הספר מגילת הטבח מאת א.ד. רוזנטל

ספרו של א.ד. רוזנטל "מגילת הטבח".
תעוד דרמטי של הפרעות ביהודים בתום מלחמת העולם הראשונה. מפעלו של רוזנטל הסתיים בטרם עת עקב מותו לאחר צאתם לאור של שלושה כרכים של ספרו ותעוד העיירות רק עד האות "ט" ועד בכלל.

error: תוכן זה מוגן - זכויות יוצרים