הקמת תחנת הכוח בנהריים 1א

על גב התמונה: הקמת תחנת הכח בנהרים והטית הירדן, והטקסט ברוסית שלצידו: "מקום חפירת התעלה טרם תחילת העבודות".

מידע-נוסף2

הקמת תחנת הכוח בנהריים 1

סוף 1927, תחילת העבודות באתר. עפ"י סגנון הצילום,…

הקמת תחנת הכוח בנהריים 1א

על גב התמונה: הקמת תחנת הכח בנהרים והטית…