ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12

תמונה משפחתית, 15 בינואר 1928
שמואל שרירא (שרייער) ורעייתו בלה לבית ברון עם הבנות מרים מימין (מנישואים קודמים של בלה למרדכי הורביץ) ושושנה (לימים, הסופרת שושנה שרירא). בלה התייתמה מאמה בגיל צעיר וע"כ השיאו אותה בחופזה. היא עבדה כתופרת ונישואיה למרדכי הורביץ לא עלו יפה מלכתחילה.

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12

תמונה משפחתית, 15 בינואר 1928 שמואל שרירא (שרייער)…

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 12א

בלה ושמואל הכירו עוד בנעוריהם ההקדשה על גב…