ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 2

(בפולנית) תעודת לידה של שושנה שרייער (שרירא)
"אני מאשר בזאת כי נולד/ה מין היהודים בעיר אוסטרוג ב 30 בדצמבר 1917 לאבא שמואל בן יוסף שרייער ולאמא בלה בת משולם ניסים, הילדה שנתנו לה את השם שושנה". אוסטרוג 29 בנובמבר 1920, חתימה וחותמת הרב הממשלתי לעיר אוסטרוג והסביבה. (אותו הרב המאשר את תעודת הנישואים !).

error: Alert: Content selection is disabled!!